Wypadek w rolnictwie

Rezerwuj i kup

Jeśli zostałeś poszkodowany w wyniku wypadku w gospodarstwie rolnym, istnieje możliwość uzyskania należnego świadczenia z policy OC właściciela gospodarstwa. O odszkodowanie mogą się ubiegać:

  • właściciel gospodarstwa,
  • osoby pozostające z właścicielem we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • osoby pracujące na gospodarstwie,
  • osoby trzecie, przebywające na terenie gospodarstwa rolnego, którym nie z ich winy, na skutek czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa, została wyrządzona krzywda.

Ubezpieczenie OC gospodarstwa rolnego jest ubezpieczeniem obowiązkowym. W sytuacji, gdy właściciel gospodarstwa nie posiada ubezpieczenia OC, roszczeń dochodzić będziemy z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.