Szkolenia PPOŻ

Przeprowadzamy szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz zasad prawidłowej ewakuacji. Szkolenia wymagane są przepisami prawa. Podczas szkolenia pracowniczy dowiedzą się jak prawidłowo zachować się podczas pożaru i ewakuacji, w jaki sposób przeprowadzać ewakuację z zagrożonego budynku.

Głównym celem szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest informowanie, co może powodować pożar (np. niewłaściwe składowanie materiałów łatwopalnych, przeciążenie instalacji elektrycznej i inne) oraz jak sobie z tym radzić, jak sprawnie podjąć ewakuację, jak opanować ogień i zminimalizować straty. Na szkoleniu omawiane są prawidłowe sposoby gaszenia pożarów, uczestnicy zostają zapoznani z źródłami pożarów oraz środkami gaśniczymi).

Każdy pracodawca i pracownik powinien przejść szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Każdy z pracowników winien być zapoznany z zasadami prawidłowej, sprawnej ewakuacji z zagrożonego pożarowo obiektu. Za szkolenie przeciwpożarowe pracowników odpowiada pracodawca.

Posiadamy uprawnienia inspektora bezpieczeństwa pożarowego wydanego przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej (zaświadczenia dostępne w zakładce certyfikaty). 

Płacąc za usługę - płacisz za realny czas rezerwowany wyłącznie dla Ciebie. Jeśli nie możesz przyjechać do nas w zarezerwowanym terminie, powiadom nas o tym celem zmiany terminu wizyty. W innym przypadku poniesiesz koszt umówionego spotkania jako konsekwencję zmarnowanego czasu przeznaczonego na oczekiwanie na Twoje przybycie (w tym czasie pozostajemy w dyspozycji dla Ciebie).