Wypadek śmiertelny

Rezerwuj i kup

Poszkodowanymi w tym przypadku są bliscy osoby zmarłej, jeśli nie ponosi ona wyłącznej winy za spowodowanie wypadku, lub była dzieckiem do lat 13. Uprawnionymi do ubiegania się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę po stracie osoby bliskiej mogą być: współmałżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, a także osoby pozostające w nieformalnym związku z osobą zmarłą. Gdy w związku z tragiczną śmiercią bliskiego, pogorszeniu uległa Twoja sytuacja życiowa, przysługuje Ci również odszkodowanie oraz świadczenia rentowe z tego tytułu.