Wypadek przy pracy

Rezerwuj i kup

Przy wypadku w pracy, po zakończonym leczeniu należne jest jednorazowe odszkodowanie z ZUS z tytułu uszczerbku na zdrowiu.  Ponadto jeśli wypadek w pracy nastąpił z winy pracodawcy, dodatkowo uzyskamy dla Ciebie dodatkowe świadczenia z polisy OC odpowiedzialnego za szkodę. Każdy Pracodawca jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.