Poślizgnięcie lub potknięcie

Rezerwuj i kup

Jeżeli doszło do obrażeń ciała w skutek potknięcia lub poślizgnięcia, w Twoim imieniu dochodzić będziemy należnych świadczeń od podmiotu zobowiązanego do utrzymania nawierzchni w należytym stanie technicznym.

UWAGA!
Przy tego typu sprawach bardzo ważne jest udokumentowanie zaistnienia zdarzenia i potwierdzenie jego okoliczności. Istotne będzie:

  • zgłoszenie faktu zaistnienia zdarzenia zarządcy lub właścicielowi drogi bądź nieruchomości, a jeśli nie wiesz kto nim jest – policji lub straży miejskiej,
  • wykonanie zdjęć miejsca zdarzenia,
  • zebranie oświadczeń naocznych świadków,
  • pozyskanie dokumentu potwierdzającego udzielenie pomocy medycznej bezpośrednio po zdarzeniu.