Błąd medyczny

Rezerwuj i kup

Jeżeli w wyniku nieumyślnego działania, nienależytego działania lub zaniechania podmiotu leczniczego (lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, ratownika medycznego lub innej osoby wykonującej zawód medyczny) doznałeś uszczerbku na zdrowiu bądź zmarł Twój bliski, uzyskamy dla Ciebie wszelkie należne świadczenia z polisy OC odpowiedzialnego za szkodę.

Błąd medyczny należy rozumieć jako nieumyślne działanie, nienależyte działanie lub zaniechania podmiotu leczniczego. Do najczęstszych błędów medycznych należą:

  • nieprawidłowe rozpoznanie lub nierozpoznanie choroby (np. niezdiagnozowanie nowotworu, złamania),
  • usunięcie, amputacja, zabieg na niewłaściwym narządzie,
  • szkody przy porodzie,
  • zakażenia szpitalne (np. WZW lub gronkowiec typu szpitalnego),
  • pozostawienie ciała obcego w organizmie pacjenta (np. kompresów, tamponów i chust, narzędzi i materiałów chirurgicznych),
  • niewłaściwa opieka medyczna skutkująca znacznym uszczerbkiem na zdrowiu (np. odleżyny).

Powyższe przykłady nie są zamkniętym katalogiem błędów medycznych.