Przesłuchanie jako czynność dowodowa

Książka omawia zagadnienia przesłuchania, które jest kluczowe w wielu postępowaniach, zarówno przed ZUS, Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną i innymi organami administracji, czy też służb porządkowych (policja etc.). Pobudza świadomość obywatela w zakresie jego praw, obowiązków oraz skutków i możliwych następstw związanych z przesłuchaniem i powstałym w ten sposób środkiem dowodowym wykorzystywanym w postępowaniach administracyjnych, karnych, sądowych. Kluczowa pozycja w czasach nieustannie zmieniających się przepisów prawa i zmieniających się form interpretacji przepisów przez urzędy.