Kontrola ZUS co robić?

Książka omawia postępowanie kontrolne realizowane przez Zakład ubezpieczeń Społecznych. Przybliża zakres uprawnień inspektorów kontroli ZUS, obowiązki Płatników Składek oraz wskazuje możliwe obszary zakresów kontroli.

Przybliża uprawnienia Przedsiębiorców w związku z postepowaniem kontrolnym. Omawia zagadnienia zastrzeżeń do ustaleń protokołów kontroli ZUS.

Książka przybliża proces postępowań kontrolnych począwszy od kontroli okresowej, poprzez kontrole doraźne a kończąc na realizacji procedur wyjawienia majątku przedsiębiorstw zalegających z opłatą składek na ubezpieczenia ZUS.